Forgot your password?

Aktualności

23 czerwca 2015 Sviataslau Valasiuk z projektu TRANPAREA wziął udział w warsztatach planowania zarządzania zorganizowanych w dyrekcji Parku Narodowego „Biełavieskaja Pušča” w Kamianiukach na Białorusi. Zgodnie z białoruskim prawem, plan zarządzania Parkiem Narodowym „Biełavieskaja Pušča” ma obecnie zostać zaktualizowany. Uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat instrukcji i działań związanych z jego nową odsłoną. Jednostką odpowiedzialną za nowy plan zarządzania jest Narodowy Akademicki Ośrodek Zasobów Biologicznych Białorusi. Sugestie dotyczące tego planu można wysyłać na adres  ustinvladimir@gmail.com

Participants of the workshop. Photo by Inesa Zienina


Powtórne postępowanie przetargowe 240/3/2015 "DOSTARCZENIE DANYCH O PREFERENCJACH OBYWATELI POLSKI, NORWEGII, SZWECJI, BIAŁORUSI ODNOŚNIE TRANSGRANICZNYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH (PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ ORAZ FULUFJELLET/FULUFJÄLLET) W DRODZE REALIZACJI BADANIA SONDAŻOWEGO ZA POMOCĄ NARZĘDZIA PROGRAMOWEGO" zostało wszczęte w ramach projektu TRANPAREA 20 czerwca 2015. 

BZP
specification of the essential contract terms (SIWZ)
description of the contract subject
agreement template

explanation No1
explanation No2

comparison of the offers (in Polish)

official notification on the tender procedure results (in Polish)


Dwie grupy fokusowe i ponad dwadzieścia wywiadów in-depth przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza opracowanego dla badania głównego w ramach TRANPAREA w Polsce, Norwegii, Szwecji oraz na Białorusi w lutym i marcu 2015. Obecnie kwestionariusz jest dostosowywany do ich wyników i wniosków.


Dwaj członkowie zespołu badawczego projeku TRANPAREA, dr Marek Giergiczny i Sviataslau Valasiuk, przedstawili prezentację na zbliżony temat podczas jednej z największych w Polsce konferencji naukowych poświęconych świadczeniom ekosystemowym - „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych” w Poznaniu 25-26 września 2014. Prezentacja omawiała wyniki metaanalizy europejskich wycen rekreacji leśnej i jest dostępna tutaj. Link do pełnego tekstu artykułu opublikowanego w czasopiśmie „Ekonomia i Środowisko” znajduje się w sekcji Publikacje.


Celem wzmocnienia potencjału projektu, jednego z członków zespołu projektowego z WOEE oddelegowano na szkolenie z najwspółcześniejszej metodologii dokonywania wyceny za pomocą modelowania preferencji deklarowanych. Sviataslau Valasiuk otrzymał możliwość udziału w corocznym kursie modelowania preferencji deklarowanych, organizowanego na Wydziale Ekonomiki Leśnictwa Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych (SLU) w Umeå w dniach 12-16 maja 2014. Kurs został opracowany i poprowadzony przez Bengta Kriströma, profesora Ekonomii Zasobów Naturalnych w CERE oraz Thomasa Laitilę, profesora statystyki na Uniwersytecie Örebro.

 

Sviataslau Valasiuk z projektu TRANPAREA wśród słuchaczy kursu. Fot. Oben Bayrak


Projekt TRANPAREA zaprezentowano na Core Programme Kick-off Conference zorganizowanej przez NCBiR 23 kwietnia 2014 w warszawskim hotelu Marriott. Slajdy można pobrać tutaj.


Lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć – takie motto przyświecało trzem członkom zespołu badawczego TRANPAREA z WOEE, kiedy w dniach 11-13 kwietnia 2014 udali się na wyprawę terenową do Fulufje/ället. Niewątpliwie Fulufje/ä llet jest wśród społeczeństwa mniej znane w porównaniu do Puszczy Białowieskiej, będącej drugim obiektem badania. Nie mając międzynarodowej (ani nawet narodowej) sławy, prezentuje jedak zdumiewająco wysokie walory przyrodnicze, ma dramatyczną historię i zawiera wyjątkowe obiekty naturalne – na przykład najwyższy skandynawski wodospad Njupeskär czy najstarsze na świecie(!) drzewo. Jest także siedliskiem sójki syberyjskiej (Perisoreus Infaustus), borealnego gatunku ptaków, którego podobizna widnieje na emblematach obu Parków Narodowych powołanych w Szwecji i Norwegii celem objęcia Fulufje/ället ochroną prawną.

Wodospad Njupeskär w połowie kwietnia wciąż stoi zamarznięty. Fot. Mikołaj Czajkowski

 

Krótka wycieczka do PN Fulufjället przebiegła szlakiem turystycznym od Naturum do wodospadu Njupeskär. Poza wyprawą w teren, uczestnicy wyjazdu – dr Marek Giergiczny, dr hab. Mikołaj Czajkowski oraz Sviataslau Valasiuk – udzielili informacji o projekcie TRANPAREA panu Eduardo Zuñidze ze szwedzkiego Fulufjället oraz przedyskutowali z nim szczegóły przebiegu przyszłego badania. Uczestnicy obserwowali kondycję lasów w obrębie PN Fulufje/ället oraz w jego bliskim sąsiedztwie, w tym w rezerwatach przyrody Lillådalens (Szwecja) oraz Fregn (Norwegia). Zasadniczym wnioskiem z wyprawy jest bliskie podobieństwo przypadków skandynawskiego i białowieskiego w zakresie występowania lasów naturalnych i gospodarczych, umożliwiające przeprowadzenie studium porównawczego.

Więcej zdjęć z Fulufje/ället znajduje się w galerii.


Working Package 2, w całości poświęcony interdyscyplinarnym aspektom zawiera dwa Warsztaty Interdyscyplinarne, które odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2013 w Oslo i Warszawie. Wzięło w nich udział ponad dwudziestu ekspertów z dziedziny ekonomii, nauk przyrodniczych i społecznych z Polski, Norwegii, Szwecji, Białorusi oraz Węgier. Zasadnicznym celem spotkania było opracowanie interdyscyplinarnego kontekstu dla głównego badania w ramach TRANPAREA oraz omówienie szczegółów wynikających ze specyfiki Białowieży i Fulufjellet. Prezentacje z obu warsztatów są dostępne tutaj.


Zgodnie z harmonogramem TRANPAREA spotkanie inaugurujące projekt odbyło się w dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w dniach 13-15 września 2013. Członkowie zespołu z Polski i Norwegii spotkali się po raz pierwszy, aby poznać się wzajemnie i omówić metodologiczne aspekty projektu. Prezentacje i dyskusje odnosiły się do kwestii metodologii preferencji deklarowanych oraz do rozważanych obiektów, mianowicie Puszczy Białowieskiej i Fulufjellet (prezentacje dostępne są tutaj). Część plenarną połączono ze spotkaniem z kierownictwem Białowieskiego PN oraz krótką wycieczką terenową.

Uczestnicy spotkania w Rezerwacie Ścisłym BPN. Fot. Askill Harkjerr Halse

 Więcej zdjęć w galerii.


Ideę i perspektywy projektu TRANPAREA przedstawiono w ramach warsztatów pt. „Knowledge production and learning for sustainable landscapes” zorganizowanych przez grupę badawczą FORESTY-LANDSCAPE-SOCIETY w dniach 5-6 września 2013 w Szkole Zarządzania Lasem Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Skinnskatteberg. Była to pierwsza prezentacja projektu TRANPAREA dla zainteresowanych członków społeczności akademickiej. Slajdy można pobrać stąd.

Projekt TRANPAREA jest wdrażany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz norweski Instytut Ekonomiki Transportu w Oslo.